ÅRSMØTE

Innkalling til årsmøte i BKK

Styret innkaller herved til årsmøte i BKK.
Årsmøtet avholdes den 17 april på nye Bergen Kampsportsenter i Carl Konowsgate 36, 5162 Laksevåg.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1 april på epost eirikg@me.com
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer påmeldt årsmøtet senest én uke før årsmøtet.

Medlemmer som ønsker seg inn i valgte posisjoner (styret, valgkomite, revisor) bes sende nødvendig informasjon til anders@lovik.eu snarest og senest innen 1 april.

Påmelding gjør man ved å trykke «kommer» her på arrangementet, alternativt via epost til eirikg@me.com

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret i BKK