Innkalling til årsmøte

Kjære medlemmer – vi kaller herved inn til årsmøte for Bergen Kickboxing Klubb.

 Årsmøtet avholdes den 27/3-19 klokken 20:00 på Bergen Kampsportsenter, Carl Konowsgate 36.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Påmelding sendes til bergen@kickboxing.no innen 20 mars.

Medlemmer som ønsker saker tatt opp på årsmøtet må sende dem skriftlig til bergen@kickboxing.no snarest og senest innen 13 mars. Ønsker du fullstendig sakliste så ta kontakt med undertegnede. Alle dokumenter skal være klar senest én uke før årsmøtet.

Er du kanskje interessert i å være med i klubbens styre og stell (styret, valgkomite, revisor)? I så fall sender du litt info om deg selv, din bakgrunn, hva du vil bidra med og hvorfor, til Stian Fjeldstad   stian@bergenkampsport.no  i valgkomiteen snarest og senest innen 9 mars.

Lurer du på noe eller vil diskutere saker anliggende klubben så er du velkommen til å ta kontakt med undertegnede.

 

 

Velkommen til årsmøte!

Vennlig hilsen

Eirik Gundersen
Leder
Bergen Kickboxing Klubb
www.arkiv.bergenkickboxing.no
bergen@kickboxing.no
eirikg@me.com
Mobil 40828280