GRADERING GJENNOMFØRT PÅ NYE BKS

Da er første runde med gradering gjennomført i nye lokaler, både for barn og voksne.

Mye energi ble lagt igjen på Bergen Kampsport Senter disse dagene.

Gratulerer alle sammen !

Her noen bilder fra barne-graderingen.